No er det Suladagar
( 23.04.2018 )
Artikkelbilde 

Velkomen til ny veke i kulturskulen. Denne veka trur og håper vi all undervisning skal gå som planlagt.

Det er mykje som skjer veka her. Open Scene med Sula Jazzorkester og treblåselevar tysdag, DonkenRock på onsdag og Kvitveisdag 2018 på søndag. Det kjem meir konkret informasjon om desse arrangementa i løpet av morgondagen. Dei elevane som skal delta vil få beskjed, og så håper vi at alle elevar møter opp som publikum. 

Vi er i ferd med å ferdigstille ny brosjyre. Til hausten held vi fram med å ha to dramagrupper. Vi deler kortilbodet i to, eit kor for barneskule-elevar, og eit for dei eldre elevane. Det blir også mogleg å melde seg på band som aktivitet i kulturskulen, utan at du går/har gått på kulturskulen. Håvard Sveås vil gje dei eldste piano-elevane eit tilbod som heiter kyrkjemusikk. Dette blir spennende, og vi kjem med meir info etterkvart.

Arrangementa står i kø. og dei kjem raskt. Sjå aktivitetskalender både på heimeside, SpeedAdmin og på Facebook for å vere oppdatert

Legg merke til at vi har opna for at innlogging til SpeedAdmin skjer via IDporten. Test dette ut, og ta kontakt om det ikkje fungerer. Når du logger inn via IDporten skal du få opp alle elevane du er betaler for, om ditt barn ikkje dukker opp, så skuldast det at ein annen står som betalar. Ta kontakt, så ordner vi slik at alle står på same betalar, om det er ynskjeleg. 

 

Det kjem straks info om reregistrering av elevplass og ventelisteplass. Frist for å melde seg inn ut er 20.mai.

 

Mvh

Ingolf rektor 


Les meir

Ny pedagogisk plattform
( 17.04.2018 )

Artikkelbilde

Dei siste to åra har Sula Kulturskule vore med på eit veiledningsprosjekt med Norsk Kulturskuleråd for å implementere ny rammeplan i vår kulturskule. Dette har ført til to konkrete resultat. Vi har starta kulturkarusell på 3.trinn på Langevåg Skule og vi har laga ei ny pedagogisk plattform for Sula Kulturskule. Vår nye visjon er: Sula Kulturskule - tradisjon, kreativitet og opplevingar. 

Her kan du laste ned vår nye plattform

 No starter vi jobben med at visjonen og plattforma skal sette sitt preg på vår undervisning og organisering av undervisning neste skule år. Dette blir spanande.

...

Les meir
 
Nye satsar for elevbetaling
( 16.01.2018 )

Artikkelbilde

Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2018:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen og biblioteket slik det går fram av saka:

...

Les meir

Ynskjer du å bli elev?
( 14.11.2017 )

Artikkelbilde

Sula Kulturskule har ledige plassar på Drama og biletkunst, og vi gjer kompletterende opptak kontinuerleg på tomme elevplassar på alle disiplinar.

Om du er ny søkar trykker du du her 

Om du er eksisterande elev eller på venteliste trykker du her for å søke på ny disiplin/fordjupingstilbod, oppdatere informasjon osb  

...

Les meir
 
Video om SpeedAdmin for foreldre/føresette
( 20.09.2017 )

Artikkelbilde

Asker Kulturskule har laga ein video som viser korleis foreldre/føresette kan logge inn på SpeedAdmin og korleis ein kan rette opp brukerinformasjon, og finne informasjon som t.d timeplan, lærarar og aktiviteter.

Vi har lagt ut videoen på Facebooksida til Sula Kulturskule, og håper alle kan sjå den, og logge inn på sin bruker, før foreldremøtet 28. september.

 Facebooksida finn du her

...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
25.04 DonkenRock 2018
29.04 Kvitveisdag 2018
14.06 Jubileumsforestilling
14.06 Jubileumsforestilling
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde