Snart er prøveperioden over
( 09.09.2019 )
Artikkelbilde 

Velkommen til ny veke. Dette er tredje undervisningsveka, så no nærmer det seg at nye elevar må bestemme seg for om dei skal halde fram eller ikkje. Avmelding etter 3. undervisningsveke gjer at semester må betalast. "Gamle" elevar har ikkje denne muligheiten, og må betale ved oppseiing av plass etter 20. mai.

Kulturskulen skal ha foreldremøte onsdag 18.september kl 19.00 i amfiet på Kulturskulen. Innkalling kjem, men hald av dato.

Om det er nokon som har lyst til å sjå kva tilbodet Elektronisk musikk er, så er det berre å møte opp onsdag kl 18-19 på musikkrommet på Langevåg skule. Vi har nokre ledige plasser på det tilbodet. Det same gjeld kor og drama. Meld på om det skulle vere av interesse, og hugs det er berre å møte opp for å sjå kva dei gjer på.

Her er brosjyra 

Mvh

Ingolf Rektor 


Les meir

Ynskjer du å bli elev så haster det!
( 22.05.2019 )

Artikkelbilde

 

Utsatt frist til 15.juni!!

No er det klart for å søke på elevplass i Sula Kulturskule for neste skuleår. Nytt til neste skuleår er Elektronisk musikk og eit tilbod om utvida speletime for dei eldste elevane. Vi ynskjer fleire elevar på drama og kor.  Kyrkjemusikk er eit nytt fordjupingstilbod til våre eldste pianoelevar.  Les meir i vår brosjyre

 

Frist for å søke er 20.mai, men vi tar i mot søkarar gjennom heile året. 

 

Om du er ny søkar trykker du du her 

Om du er eksisterande elev eller på venteliste trykker du her for å søke på ny disiplin/fordjupingstilbod, oppdatere informasjon osb  

...

Les meir
 
Nye satsar for elevbetaling
( 07.01.2019 )

Artikkelbilde

Kommunestyret vedtok 13. desember 2018 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2019:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen slik det går fram av saka:

...

Les meir

Referat frå foreldremøte 26. september
( 02.10.2018 )

Artikkelbilde

Takk til alle som deltok på foreldremøtet 26. september. Her er rektor sin presentasjon og oppsummering av gruppearbeid. 

Det var veldig kjekt å få tilbakemeldingar på vårt arbeid, og det å få oppleve at så mange satt i same rom og snakket kulturskule gjorde veldig godt i hjartet. kanskje vi skal invitere politikarane neste år?

...

Les meir
 
Ny pedagogisk plattform
( 17.04.2018 )

Artikkelbilde

Dei siste to åra har Sula Kulturskule vore med på eit veiledningsprosjekt med Norsk Kulturskuleråd for å implementere ny rammeplan i vår kulturskule. Dette har ført til to konkrete resultat. Vi har starta kulturkarusell på 3.trinn på Langevåg Skule og vi har laga ei ny pedagogisk plattform for Sula Kulturskule. Vår nye visjon er: Sula Kulturskule - tradisjon, kreativitet og opplevingar. 

Her kan du laste ned vår nye plattform

 No starter vi jobben med at visjonen og plattforma skal sette sitt preg på vår undervisning og organisering av undervisning neste skule år. Dette blir spanande.

...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
18.09 Foreldremøte
18.10 Open Scene
29.10 Open Scene
25.11 Prosjektveker
28.11 Open Scene
05.12 Stjerneskimmer
12.12 Juletrefest
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde