No nærmer det seg verkeleg
( 19.08.2019 )
Artikkelbilde 

I dag er det skulestart i Sula kommune, og alt begynner å rulle igjen. Kulturskulelærarane vil denne veka begynne å legge timeplan og kontakte sine elevar. Nokre lærarar har også innkalla til eit møte der timeplan blir lagt. Om du har spesielle ynskjer om dag og tid, kan du kontakte din lærar om dette. Kontaktinfo finn du i SpeedAdmin, eller på heimesida under fana tilsette. Hugs at lærarane ikkje kan imøtekome alle ynskjer, og ikkje alle kan få undervisning rett etter skuletid. Vi gjer så godt vi kan, men det er mange brikker som skal på plass.

Undervisninga i Kulturskulen starter 26.august. 

Er det nokon som plutseleg har fått lyst til å bli elev på kor, drama og elektronisk musikk, så er det berre å søke. 


Her er brosjyra 

 

Vi ynskjer alle saman lykke til med skulestart

Mvh

Ingolf Rektor 


Les meir

Ynskjer du å bli elev så haster det!
( 22.05.2019 )

Artikkelbilde

 

Utsatt frist til 15.juni!!

No er det klart for å søke på elevplass i Sula Kulturskule for neste skuleår. Nytt til neste skuleår er Elektronisk musikk og eit tilbod om utvida speletime for dei eldste elevane. Vi ynskjer fleire elevar på drama og kor.  Kyrkjemusikk er eit nytt fordjupingstilbod til våre eldste pianoelevar.  Les meir i vår brosjyre

 

Frist for å søke er 20.mai, men vi tar i mot søkarar gjennom heile året. 

 

Om du er ny søkar trykker du du her 

Om du er eksisterande elev eller på venteliste trykker du her for å søke på ny disiplin/fordjupingstilbod, oppdatere informasjon osb  

...

Les meir
 
Nye satsar for elevbetaling
( 07.01.2019 )

Artikkelbilde

Kommunestyret vedtok 13. desember 2018 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2019:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen slik det går fram av saka:

...

Les meir

Referat frå foreldremøte 26. september
( 02.10.2018 )

Artikkelbilde

Takk til alle som deltok på foreldremøtet 26. september. Her er rektor sin presentasjon og oppsummering av gruppearbeid. 

Det var veldig kjekt å få tilbakemeldingar på vårt arbeid, og det å få oppleve at så mange satt i same rom og snakket kulturskule gjorde veldig godt i hjartet. kanskje vi skal invitere politikarane neste år?

...

Les meir
 
Ny pedagogisk plattform
( 17.04.2018 )

Artikkelbilde

Dei siste to åra har Sula Kulturskule vore med på eit veiledningsprosjekt med Norsk Kulturskuleråd for å implementere ny rammeplan i vår kulturskule. Dette har ført til to konkrete resultat. Vi har starta kulturkarusell på 3.trinn på Langevåg Skule og vi har laga ei ny pedagogisk plattform for Sula Kulturskule. Vår nye visjon er: Sula Kulturskule - tradisjon, kreativitet og opplevingar. 

Her kan du laste ned vår nye plattform

 No starter vi jobben med at visjonen og plattforma skal sette sitt preg på vår undervisning og organisering av undervisning neste skule år. Dette blir spanande.

...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde