Vinterferie veke 8
( 14.02.2020 )
Artikkelbilde 
Det er vinterferie i kulturskulen i veke 9, og dermed ingen undervisning. Rektor er sporadisk på mail. Vi er tilbake for fullt måndag 24.februar. God ferie, og husk å øve!

Klart for fyrste Open Scene 2020
( 10.02.2020 )

Artikkelbilde

Takk til alle som deltok på Snømannen. Det vart ei fin forestilling. Tysdag 11.februar er det årets fyrste Open Scene. Det er på biblioteket kl 18.00. Velkommen.

Pga litt problemer med uønska aktivitet oppover i etasjene på Langevåg Skule prøver vi no ut ei ny ordning. Alle kulturskuleelevar må nytte inngang frå aust (vaktmesterinngangen) etter kl 17.00. Hovudinngang og dør til amfi vil da bli låst. Minn barna på dette, og det vil også bli laga oppslag på døra om det.

UKM Sula er 8. mars, og påmeldingsfrist er 26. februar. Oppfordrer alle kulturskuleelevar til å bli med. 

Kulturskulen ynskjer å ha utviklingssamtalar med elevar og føresette, og starter med dette i veke 6 og 7. Det er nokre lærarar som av forskjellige grunnar må gjere dette på eit anna tidspunkt. Du vil få mail frå din lærar med eit skjema som kan brukast som førebuing for samtalen, som i utgangspunktet skjer på din undervisningstime. 

Musikkbingen er flytta frå Friheim og til området ved kulturskulen. Om du treng plass til å øve, så er det berre å ta kontakt med servicetorget på kommunehuset, for å avtale tid. Det er eit flott lokale å øve i, så vi håper det blir mykje brukt framover mot UKM. 

Om noko er uklart, så må du ta kontakt. 

Mvh

Ingolf Rektor 

...

Les meir
 
Nye satsar for elevbetaling
( 02.01.2020 )

Artikkelbilde

Kommunestyret vedtok 18. desember 2019 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2020:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen slik det går fram av saka:

...

Les meir

Referat frå foreldremøte 18. september
( 19.09.2019 )

Artikkelbilde

Takk til alle som deltok på foreldremøtet 18. september. Her er rektor sin presentasjon og oppsummering av gruppearbeid. 

Det var veldig kjekt å få tilbakemeldingar på vårt arbeid, og det å få oppleve at så mange satt i same rom og snakket kulturskule gjorde veldig godt i hjartet. Neste år inviterer vi politikkere.

...

Les meir
 
Ny pedagogisk plattform
( 17.04.2018 )

Artikkelbilde

Dei siste to åra har Sula Kulturskule vore med på eit veiledningsprosjekt med Norsk Kulturskuleråd for å implementere ny rammeplan i vår kulturskule. Dette har ført til to konkrete resultat. Vi har starta kulturkarusell på 3.trinn på Langevåg Skule og vi har laga ei ny pedagogisk plattform for Sula Kulturskule. Vår nye visjon er: Sula Kulturskule - tradisjon, kreativitet og opplevingar. 

Her kan du laste ned vår nye plattform

 No starter vi jobben med at visjonen og plattforma skal sette sitt preg på vår undervisning og organisering av undervisning neste skule år. Dette blir spanande.

...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
08.03 UKM
19.03 Open Scene - blås
21.04 DonkenRock
26.04 Kvitveisdag
13.06 Kulturskulen på Langevågsdagane
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde