Velkomen til ny kulturskuleveke
( 18.03.2019 )
Artikkelbilde 

Velkomen til ny veke i kulturskulen. No nærmer det seg vårens første Open Scene. Gje beskjed til din lærar om du ynskjer å delta der. Alle elevar har fått innkalling til og skjema til utfylling ifm utviklingssamtalar i veke 13. Hugs å gje beskjed til lærar om tid ikkje passer.

Vi hadde ei lei episode med ein mobiltelefon som vart stolen frå ventearealet til kulturskulen måndag 11. februar. Dette håper vi ikkje gjentek seg. 

Faktura for dette semesteret er sendt ut. Ta kontakt om noko er feil, eller om det er noko du lurer på.

Vi ynskjer alle saman lykke til med veka.

Mvh

Ingolf Rektor 


Les meir

Nye satsar for elevbetaling
( 07.01.2019 )

Artikkelbilde

Kommunestyret vedtok 13. desember 2018 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2019:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen slik det går fram av saka:

...

Les meir
 
Ynskjer du å bli elev?
( 19.11.2018 )

Artikkelbilde

No er det klart for å søke på elevplass i Sula Kulturskule for vårsemesteret 2019. Vi ynskjer fleire elevar på drama og på kor for ungdomsskule og oppover. Vi tilbyr også band som tilbod for fyrste gong utan at du treng å ha elevplass, eller har vore elev ved kulturskulen. Kyrkjemusikk er eit nytt fordjupingstilbod til våre eldste pianoelevar. Les meir i vår brosjyre

 

Frist for å søke er 10. desember, men vi tar i mot søkarar gjennom heile året. 

 

Om du er ny søkar trykker du du her 

Om du er eksisterande elev eller på venteliste trykker du her for å søke på ny disiplin/fordjupingstilbod, oppdatere informasjon osb  

...

Les meir

Referat frå foreldremøte 26. september
( 02.10.2018 )

Artikkelbilde

Takk til alle som deltok på foreldremøtet 26. september. Her er rektor sin presentasjon og oppsummering av gruppearbeid. 

Det var veldig kjekt å få tilbakemeldingar på vårt arbeid, og det å få oppleve at så mange satt i same rom og snakket kulturskule gjorde veldig godt i hjartet. kanskje vi skal invitere politikarane neste år?

...

Les meir
 
Ny pedagogisk plattform
( 17.04.2018 )

Artikkelbilde

Dei siste to åra har Sula Kulturskule vore med på eit veiledningsprosjekt med Norsk Kulturskuleråd for å implementere ny rammeplan i vår kulturskule. Dette har ført til to konkrete resultat. Vi har starta kulturkarusell på 3.trinn på Langevåg Skule og vi har laga ei ny pedagogisk plattform for Sula Kulturskule. Vår nye visjon er: Sula Kulturskule - tradisjon, kreativitet og opplevingar. 

Her kan du laste ned vår nye plattform

 No starter vi jobben med at visjonen og plattforma skal sette sitt preg på vår undervisning og organisering av undervisning neste skule år. Dette blir spanande.

...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
28.03 Open Scene
11.04 Open Scene
28.04 Kvitveisdag 2019
02.05 DonkenRock 2019
06.06 Sommerforestilling 1
06.06 Sommerforestilling 2
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde