Hipphipphipp....Hurraaaaa
( 14.05.2018 )
Artikkelbilde 

Velkomen til ny veke i kulturskulen. No er det 17.mai-veka og pinsehelg. Kulturskulen følger skuleruta, så det er ikkje undervisning torsdag og fredag i veka her, og heller ikkje måndag i neste veke.

Frå veka etter 17. mai og til jubileumsforestillinga vil timeplanen løyses opp ved kulturskulen. Det betyr at alle må rekne med å kome til øving på forskjellige tider. Det kjem info om dette i veka her. 

Ny brosjyre er klar, og vil bli delt ut på skulana denne veka. Hjelp borna med å ta kloke val.

Til hausten held vi fram med å ha to dramagrupper. Vi deler kortilbodet i to, eit kor for barneskule-elevar, og eit for dei eldre elevane. Det blir også mogleg å melde seg på band som aktivitet i kulturskulen, utan at du går/har gått på kulturskulen. Håvard Sveås vil gje dei eldste piano-elevane eit tilbod som heiter kyrkjemusikk. Dette blir spennende, og vi kjem med meir info etterkvart.

Minner om at alle må inn å reregistrere seg, for å behalde sin plass i kulturskulen til hausten. Halvparten av elevane har gjort det. Sjå sak på SpeedAdmin, facebook og her på heimesida. Frist for å melde seg inn/ut er 20.mai.

 

Mvh

Ingolf rektor 


Les meir

Ynskjer du å bli elev?
( 30.04.2018 )

Artikkelbilde

No er det klart for å søke på elevplass i Sula Kulturskule. Nytt hausten 2018 er aldersdeling i drama og på kor. Vi tilbyr også band som tilbod for fyrste gong utan at du treng å ha elevplass, eller har vore elev ved kulturskulen. Kyrkjemusikk er eit nytt fordjupingstilbod til våre eldste pianoelevar. Les meir i vår nye brosjyre

 

Frist for å søke er 20. mai, men vi tar i mot søkarar gjennom heile året. 

 

Om du er ny søkar trykker du du her 

Om du er eksisterande elev eller på venteliste trykker du her for å søke på ny disiplin/fordjupingstilbod, oppdatere informasjon osb  

...

Les meir
 
Tid for Re-registrering
( 25.04.2018 )

Artikkelbilde

I dag har alle elevar/ventelisteelevar fått mail om re-registrering. Det er fyrste gong vi gjer dette. Vi gjer det for å få tidlegare oversikt over kven som er elev til hausten, samt få kvar elev til å tenkje over/vurdere kva ein vil gå på. Ein annan effekt er at vi får oppdatert kontaktinfo til føresette.

Gå inn på denne lenka, og si "JA" eller "NEI". Fristen er 20. mai. 

...

Les meir

Ny pedagogisk plattform
( 17.04.2018 )

Artikkelbilde

Dei siste to åra har Sula Kulturskule vore med på eit veiledningsprosjekt med Norsk Kulturskuleråd for å implementere ny rammeplan i vår kulturskule. Dette har ført til to konkrete resultat. Vi har starta kulturkarusell på 3.trinn på Langevåg Skule og vi har laga ei ny pedagogisk plattform for Sula Kulturskule. Vår nye visjon er: Sula Kulturskule - tradisjon, kreativitet og opplevingar. 

Her kan du laste ned vår nye plattform

 No starter vi jobben med at visjonen og plattforma skal sette sitt preg på vår undervisning og organisering av undervisning neste skule år. Dette blir spanande.

...

Les meir
 
Nye satsar for elevbetaling
( 16.01.2018 )

Artikkelbilde

Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2018:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen og biblioteket slik det går fram av saka:

...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
14.06 Jubileumsforestilling
14.06 Jubileumsforestilling
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde