Velkomen til ny veke i kulturskulen (minner om frist)
( 21.01.2019 )
Artikkelbilde 

Velkomen til ny veke i kulturskulen. Endeleg vart det vinter. Håper alle elevar finn litt tid til å øve, sjølv om det er mykje å gjere i snøen for tida.

Minner om at alle elevar i seksjon musikk må melde seg på ein verkstad for veke 7 og 8. Sjå utsendt informasjon, og/eller eigen sak her på sida. Frist for påmelding er 25. januar.

UKM i Sula er 8. februar. Vi oppmodar alle våre elevar til å melde seg på.

Alle kulturskulen sine arrangement for våren 2019 (som er planlagt så langt) ligg no ute i kalender her på sida, på Facebook og i SpeedAdmin. 

Mvh

Ingolf Rektor 


Les meir

Prosjektveker med komposisjon som tema
( 10.01.2019 )

Artikkelbilde

I veke 7 og 8 skjer det noko spennande i Sula Kulturskule. Alle musikkelevar skal melde seg på, og delta på ein verkstad med komposisjon som tema. Her får elevane bruke seg sjølve, instrumentet sitt, tileigna teori og den kreative sida av seg sjølv til å skape musikk, som skal brukast på sommerforestillinga vår i juni. I dei vekene blir det ikkje individuell undervisning. Takt og Tone, Drama og Biletkunst går som vanleg. Neste år håper vi å få til at alle elevar skal få tilbod om tverrfaglege verksted.

Her er utsendt informasjon med lenke til påmelding. Frist for påmelding er 25. januar. 

...

Les meir
 
Nye satsar for elevbetaling
( 07.01.2019 )

Artikkelbilde

Kommunestyret vedtok 13. desember 2018 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2019:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen slik det går fram av saka:

...

Les meir

Ynskjer du å bli elev?
( 19.11.2018 )

Artikkelbilde

No er det klart for å søke på elevplass i Sula Kulturskule for vårsemesteret 2019. Vi ynskjer fleire elevar på drama og på kor for ungdomsskule og oppover. Vi tilbyr også band som tilbod for fyrste gong utan at du treng å ha elevplass, eller har vore elev ved kulturskulen. Kyrkjemusikk er eit nytt fordjupingstilbod til våre eldste pianoelevar. Les meir i vår brosjyre

 

Frist for å søke er 10. desember, men vi tar i mot søkarar gjennom heile året. 

 

Om du er ny søkar trykker du du her 

Om du er eksisterande elev eller på venteliste trykker du her for å søke på ny disiplin/fordjupingstilbod, oppdatere informasjon osb  

...

Les meir
 
Referat frå foreldremøte 26. september
( 02.10.2018 )

Artikkelbilde

Takk til alle som deltok på foreldremøtet 26. september. Her er rektor sin presentasjon og oppsummering av gruppearbeid. 

Det var veldig kjekt å få tilbakemeldingar på vårt arbeid, og det å få oppleve at så mange satt i same rom og snakket kulturskule gjorde veldig godt i hjartet. kanskje vi skal invitere politikarane neste år?

...

Les meir
 
Planlagde aktivitetar
23.01 Frist for Drømmestipend
25.01 Frist for påmelding verkstadar
08.02 UKM Sula
11.02 Prosjektveker med komposisjon som tema
19.02 #RESPEKT
28.03 Open Scene
11.04 Open Scene
28.04 Kvitveisdag 2019
02.05 DonkenRock 2019
06.06 Sommerforestilling 1
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde