Skulestart

Sted: Kulturskulen

Vi starter opp så raskt som råd er i veke 34

Fra tidspunkt:  20.08.2012 09:23
Til tidspunkt:    24.08.2012 09:23

[Tilbake til kalender]
  
 
Planlagde aktivitetar
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde