Artikkelbilde

Klart for fyrste Open Scene 2020

Takk til alle som deltok på Snømannen. Det vart ei fin forestilling. Tysdag 11.februar er det årets fyrste Open Scene. Det er på biblioteket kl 18.00. Velkommen.

Pga litt problemer med uønska aktivitet oppover i etasjene på Langevåg Skule prøver vi no ut ei ny ordning. Alle kulturskuleelevar må nytte inngang frå aust (vaktmesterinngangen) etter kl 17.00. Hovudinngang og dør til amfi vil da bli låst. Minn barna på dette, og det vil også bli laga oppslag på døra om det.

UKM Sula er 8. mars, og påmeldingsfrist er 26. februar. Oppfordrer alle kulturskuleelevar til å bli med. 

Kulturskulen ynskjer å ha utviklingssamtalar med elevar og føresette, og starter med dette i veke 6 og 7. Det er nokre lærarar som av forskjellige grunnar må gjere dette på eit anna tidspunkt. Du vil få mail frå din lærar med eit skjema som kan brukast som førebuing for samtalen, som i utgangspunktet skjer på din undervisningstime. 

Musikkbingen er flytta frå Friheim og til området ved kulturskulen. Om du treng plass til å øve, så er det berre å ta kontakt med servicetorget på kommunehuset, for å avtale tid. Det er eit flott lokale å øve i, så vi håper det blir mykje brukt framover mot UKM. 

Om noko er uklart, så må du ta kontakt. 

Mvh

Ingolf Rektor Tilbake
 
Planlagde aktivitetar
08.03 UKM
19.03 Open Scene - blås
21.04 DonkenRock
26.04 Kvitveisdag
13.06 Kulturskulen på Langevågsdagane
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde