Artikkelbilde

No er det Suladagar

Velkomen til ny veke i kulturskulen. Denne veka trur og håper vi all undervisning skal gå som planlagt.

Det er mykje som skjer veka her. Open Scene med Sula Jazzorkester og treblåselevar tysdag, DonkenRock på onsdag og Kvitveisdag 2018 på søndag. Det kjem meir konkret informasjon om desse arrangementa i løpet av morgondagen. Dei elevane som skal delta vil få beskjed, og så håper vi at alle elevar møter opp som publikum. 

Vi er i ferd med å ferdigstille ny brosjyre. Til hausten held vi fram med å ha to dramagrupper. Vi deler kortilbodet i to, eit kor for barneskule-elevar, og eit for dei eldre elevane. Det blir også mogleg å melde seg på band som aktivitet i kulturskulen, utan at du går/har gått på kulturskulen. Håvard Sveås vil gje dei eldste piano-elevane eit tilbod som heiter kyrkjemusikk. Dette blir spennende, og vi kjem med meir info etterkvart.

Arrangementa står i kø. og dei kjem raskt. Sjå aktivitetskalender både på heimeside, SpeedAdmin og på Facebook for å vere oppdatert

Legg merke til at vi har opna for at innlogging til SpeedAdmin skjer via IDporten. Test dette ut, og ta kontakt om det ikkje fungerer. Når du logger inn via IDporten skal du få opp alle elevane du er betaler for, om ditt barn ikkje dukker opp, så skuldast det at ein annen står som betalar. Ta kontakt, så ordner vi slik at alle står på same betalar, om det er ynskjeleg. 

 

Det kjem straks info om reregistrering av elevplass og ventelisteplass. Frist for å melde seg inn ut er 20.mai.

 

Mvh

Ingolf rektor Tilbake
 
Planlagde aktivitetar
25.04 DonkenRock 2018
29.04 Kvitveisdag 2018
14.06 Jubileumsforestilling
14.06 Jubileumsforestilling
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde