Artikkelbilde

Velkomen til ny kulturskuleveke

Velkomen til ei ny veke i Sula Kulturskule. Eg håper alle elevar har full oversikt over kvar og når undervisninga skal foregå. Har fått rapport frå lærarar om at det har vore ein del fråver etter nyttår. Ta kontakt med lærar, og logg inn på SpeedAdmin for å sjekke oppdatert timeplan.

Alle nye elevar har 3 veker gratis prøvetid. Om plassen vert sagt opp iløpet av dei tre vekene, så koster det ingen ting. Etter dei tre vekene må semesteravgiften betalast. Dei andre elevane hadde frist 10. desember med å sei opp plassen, så no må semesteret betalast om ting har endra seg.

Sjå Facebook med sak om Drømmestipend. Sula Kulturskule har god tradisjon på å få tildelt stipend, så eg håper mange vil søke om å få bli nominert frå Sula kommune. Lenke til heimesida til Drømmestipendet finn du her.

Denne veka starter Drama opp att. No starter vi med ei eiga gruppe for dei eldste elevane (ungdomsskule pluss). Om du kjenner nokon som vil vere med på det, så er det berre å melde seg på. Det er plass i yngstegruppa også. 

Ta kontakt med meg om noko er uklart. 

Mvh

Ingolf rektor Tilbake
 
Planlagde aktivitetar
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde