Artikkelbilde

Tid for Re-registrering

I dag har alle elevar/ventelisteelevar fått mail om re-registrering. Det er fyrste gong vi gjer dette. Vi gjer det for å få tidlegare oversikt over kven som er elev til hausten, samt få kvar elev til å tenkje over/vurdere kva ein vil gå på. Ein annan effekt er at vi får oppdatert kontaktinfo til føresette.

Gå inn på denne lenka, og si "JA" eller "NEI". Fristen er 20. mai. Tilbake
 
Planlagde aktivitetar
23.01 Frist for Drømmestipend
25.01 Frist for påmelding verkstadar
08.02 UKM Sula
11.02 Prosjektveker med komposisjon som tema
19.02 #RESPEKT
28.03 Open Scene
11.04 Open Scene
28.04 Kvitveisdag 2019
02.05 DonkenRock 2019
06.06 Sommerforestilling 1
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde