Artikkelbilde

Nye satsar for elevbetaling

Kommunestyret vedtok 18. desember 2019 nye satsar for elevbetaling i Sula Kulturskule. Desse gjeld frå 01.01.2020:

 Vedtak:

 

 

Sula kommunestyre vedtar justering av betalingssatsane ved kulturskulen slik det går fram av saka:


Elevplass 3600,- pr. år

Fordjupningsfag* og kor  1800,- pr. år

Kjøp av årstime** 12500,-

Materialkostnadar (biletkunst, animasjon og fordjupning biletkunst) og instrumentleige 525,- pr. år.

 

Søskenrabatten er uendra:

- fullpris første barn

15 % rabatt frå og med 2. barn

 

*Fordjupningsfag i biletkunst og jazzorkester

**Dette er eit tilbod til lag/organisasjonar og skular/barnehagar. Prisen dekker ein klokketime undervisning i 38 veker. 


Tilbake
 
Planlagde aktivitetar
Klikk for fleire aktivitetar...
 


Sula Kommune
Ungdommens Kulturmønstring

Norges musikkorps forbund

Kulturskolerådet

Facebook
 
Footer bilde